NIEUWJAARSACTIE 2018

Inschrijf Formulier Nieuwjaarsactie 2018

Lidmaatschapsvorm:

NIEUWJAARSACTIE 2018:

KRIJG 20 EURO CASHBACK

Gewenste looptijd van je lidmaatschap:
 12 maanden / €34,90 18 maanden / €29,90 12 maanden + eGym / €44,90 18 maanden + eGym / €39,90

 Ik wil gebruik maken van de overstapservice

Je gegevens:

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Geslacht:

Adres gegevens

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bankgegevens en identiteit

Bankrekeningnummer:

Naam rekeninghouder:

Ik ben akkoord met betaling middels automatische incasso en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Balans Sport & Life Style Center. Ik betaal het lidmaatschapgeld maandelijks en ga akkoord om dit van eerder aangegeven rekening af te schrijven.

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de actievoorwaarden van Balans Sport & Life Style Center, zoals vermeld op www.balans4u.nl en ga akkoord met de inhoud daarvan.

Effectiever trainen dan ooit!  Bekijk snel onze eGym-Cirkel