Gezinspas

Nu bij Balans de unieke Gezinpas

Lekker onbeperkt en ALL- inclusive sporten met je hele gezin voor een vast bedrag per maand. Al vanaf 2 personen kunt u gebruik maken van de gezinspas kom lekker sporten, bewegen en schrijf je nu in.

Inschrijf Formulier

Abonnementsvorm:

Fitness & Groepslessen Gezinspas
Looptijd 12 maanden

Aantal personen: (Opgave van de overige gezinsleden, tijdens intake afspraak)
 2 pers. / €75,- p.m. 3 pers. / €100,- p.m. 4 pers. / €125,- p.m. 5 pers. / €150,- p.m.

 Ik wil gebruik maken van de overstapservice

Je gegevens:

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Geslacht:

Naam 2e gezinslid:

Naam 3e gezinslid:

Naam 4e gezinslid:

Naam 5e gezinslid:

Adres gegevens

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bankgegevens en identiteit

Bankrekeningnummer:

Naam rekeninghouder:

Ik ben akkoord met betaling middels automatische incasso en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Balans Sport & Life Style Center. Ik betaal het lidmaatschapgeld maandelijks en ga akkoord om dit van eerder aangegeven rekening af te schrijven.

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Balans Sport & Life Style Center, zoals vermeld op www.balans4u.nl en ga akkoord met de inhoud daarvan.

Effectiever trainen dan ooit!  Bekijk snel onze eGym-Cirkel