Zomeractie 2018

Inschrijf Formulier Zomeractie 2018

Lidmaatschapsvorm:

Zomeractie 2018:

SPORT TOT SEPTEMBER GRATIS!

Gewenste looptijd van je lidmaatschap:
 12 maanden / €36,90 18 maanden / €31,90 12 maanden + eGym / €46,90 18 maanden + eGym / €41,90

Je gegevens:

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Geslacht:

Adres gegevens

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Bankgegevens en identiteit

Bankrekeningnummer:

Naam rekeninghouder:

Ik ben akkoord met betaling middels automatische incasso en verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Balans Sport & Life Style Center. Ik betaal het lidmaatschapgeld maandelijks en ga akkoord om dit van eerder aangegeven rekening af te schrijven.

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de actievoorwaarden van Balans Sport & Life Style Center, zoals vermeld op www.balans4u.nl en ga akkoord met de inhoud daarvan.

Effectiever trainen dan ooit!  Bekijk snel onze eGym-Cirkel